Jak fungujeme a kdo jsme?

Problematika

Úvod do problematiky bezdomovectví a proč má smysl se tím zabývat

Více informací →

Jak pomáháme

Oslovujeme vhodné zaměstnavatele, pořádáme osvětové a benefiční akce a vytváříme CV klientů

Více informací →

Realizační tým

Kdo vše stojí za projektem, kdo se na něm podílí a co umíme?

Více informací →

Naše akce

Jednou z činností projektu je organizace kulturních akcí. Díky tomu máme možnost seznámit veřejnost s naší činností, s klienty a s tím, co bezdomovectví znamená v praxi. Poznáváme nové lidi, získáváme podporu a naši klienti mohou předat své zkušenosti lidem, kteří často netuší, jak takový život na ulici vypadá.

Více informací →