Kdo jsme?

Aktivita Labre se vymyká stereotypům. Věříme, že bezdomovectví není určujícím charakterem lidí na ulici, ale nelehkou překážkou k překonání. Navíc na sebe nabaluje patologické jevy a stává se klubkem problémů, které nelze řešit odděleně. Na cestě životem se může něco pokazit velice snadno každému z nás. Status bezdomovce navíc společensky všechno komplikuje. Lidé bez domova těžko hledají zastání. Odborníci, aktivisté a neziskovky všechnu práci nestíhají. Chybí následná péče. Není záchytný bod, od kterého by se dalo začít. Takovým bodem by mohla být práce…

Jsme srdcaři, kteří věří v potenciál každého člověka a druhé šance.