O čem projekt Labre je

V sociálním podniku Přestupní stanice nabízíme přechodné pracovní místo lidem, kteří ztratili domov. Za dobu spolupráce s námi mají možnost obnovit si pracovní návyky, zorientovat se ve své situaci a řešit své problémy s dluhy, bydlením, zdravím nebo vztahy. Po skončení práce u nás jim pomůžeme najít si stálé zaměstnaní u férového šéfa.

Dát práci člověku, který ztratil domov, se může zdát jako velmi riskantní podnik, ale při férovém jednání se vyplatí. Konkrétní pomoc člověku, spolupráce na znovubudování jeho života a ekonomická úspornost jsou základní benefity.

Naši klienti jsou lidé, kteří pracovat chtějí a mají zachovalé pracovní návyky. Jejich motivace návratu do společnosti je velká, často jim chybí běžný lidský kontakt mimo komunitu dalších lidí bez domova.

Zkušenosti, které jsme s klienty nasbírali, jsou velmi pozitivní. Máme vyzkoušeno, že do práce chodí včas, připravení a natěšení. Snaží se přijít odpočatí, čistě oblečení a samozřejmě nepijí. Důvěřujeme jim se svěřením financí a dodržením pracovní doby. Během celé doby naší existence jsme této důvěry ani jednou nelitovali.

Tvorba portfolia vzniká za asistence sociálních pracovníků. Ujasníme si tak, jaké má klient pracovní zkušenosti a preference. Zároveň tím zjistíme možnosti, které můžeme nabídnout, abychom v budoucnu dohodli odpovídající práci u adekvátního zaměstnavatele.

Aby měli šanci přijít do práce odpočatí a byli v dobrém zdravotním stavu, mají klienti možnost přespat na ubytovně Armády spásy pro pracující lidi bez domova, kde po měsíci a půl plynule přecházejí do péče azylového domu. Zda jí využijí je jejich vlastní rozhodnutí.

Kvůli stereotypizaci bezdomovectví jsou viděni jako opilci, žebráci, povaleči a zloději. Jejich snaha získat zaměstnání je odmítána a chápána jako nedůvěryhodná vzhledem k jejich společenskému statusu. Přesto je po nich žádáno, aby pracovali. Často se vyskytuje potřeba ptát se po míře vlastního zavinění, která je k životu na ulici přivedla a k ní navázaná odpovídající míra pomoci.

O změnu vnímání fenoménu bezdomovectví se snažíme na našich kulturních akcích. Klienti, kteří s námi spoluprací, mají možnost na akci přijít, dostat se do jiných sociálních situací a říci ostatním lidem o své zkušenosti se životem na ulici.

Bez dalších lidí a organizací by to ale nešlo. Aby péče a nabídka služeb byla kvalitní, vytváříme síť spolupráce mezi dalšími subjekty, kde sdílíme zkušenosti, plánujeme společné akce a staráme se o klienty.

Jak pomáháme

Navrátit lidem důstojnost skrz práci. To je cílem neziskové organizace Labre, který se snaží dopomoci lidem bez domova k férovému a legálnímu zaměstnání. Začali jsme v roce 2014 jako dobrovolný projekt, který vedla skupina mladých lidí, a který se zaměřoval na lidi bez domova, co potřebovali s hledáním práce pomoci. Po dvou letech práce jsme se rozhodli pro efektivnější řešení a založili jsme sociální podnik Přestupní stanice, který osoby bez domova přímo zaměstnává a nabízí jim bezpečné místo v přestupu do dalšího zaměstnání.

S klienty vytváříme profesní portfolia, zjišťujeme jejich možnosti a dovednosti, zaměstnáme je a snažíme se je napojit na vhodné zaměstnavatele. I po získání následného zaměstnání zůstáváme v kontaktu a monitorujeme vzájemnou spolupráci mezi oběma stranami, aby jejich pracovní spojení probíhalo hladce.

Zaujalo Vás to a chcete se zapojit?
Napište nám, zapojte se do naší sítě spolupráce, a nebo nám řekněte o vhodném zaměstnavateli, kterého můžeme oslovit.

Naše vize

Hlavním cílem je zmírnění dopadů sociální exkluze na osoby ohrožené sociálním vyloučením a postupné začleňování této cílové skupiny do společnosti.

Toho bude dosaženo prostřednictvím několika specifických cílů, které jsou navázány jak na sociální podnik Přestupní stanice, tak především na potřeby klientů.

Naše cíle jsou:

  • zvýšit motivaci k aktivnímu hledání zaměstnání a zapojení se do společnosti
  • zvýšit samostatnost v řešení životní situace
  • vedení k zodpovědnosti za vlastní životní situaci
  • kontakt se společenským prostředím
  • aktivní spolupráce na své sociální situaci
  • zmírnění výskytu sociálně patologických jevů

Dalším z cílů je vytvořit síť spolupráce mezi ostatními subjekty, kteří pracují s touto cílovou skupinou za účelem poskytnutí kvalitní podpory, sdílení zkušeností, know-how a strategií řešení do budoucna.