Zaštiťujicí organizace

Občanské sdružení CESTA bylo založeno v roce 1995. Ve stejném roce byl podán projekt s názvem „Denní centrum“ – Kontinuita resocializačního procesu v návaznosti na dosavadní převýchovné působení. Od roku 1995 do listopadu 1998 OS CESTA nerealizovalo žádné výrazné aktivity, působilo v oblasti prevence u cílové skupiny mladistvých s delikventními projevy v chování. V listopadu 1998 došlo k celkové rekonstrukci organizace.