Nabídka práce

Nabízíme pracovní uplatnění klientům v Přestupní stanici a zároveň pro ně pečlivě vyhledáváme vhodné externí zaměstnavatele.

Zaměstnavatel při přijmutí klienta získá vysoce motivovaného zaměstnance, novou zkušenost, podporu, pomoc a poradenství ze strany pracovníků Labre. Spolupráci následně monitorujeme a pomáháme klientům při řešení nových situací souvisejících s nástupem do práce.

Sociální podnik

Přestupní stanice je sociální podnik s darovaným oblečením. Věci do prodeje získáme od laskavých podporovatelů a zisky z něj jdou na činnost podniku a výplatu klientům. Oblečení, které nepoužijeme dále předáváme do azylových domů, poraden a charitativních organizací. V Přestupní stanici vytváříme komunitní prostor, kam lidé mohou přijít pracovat, podívat se na kulturní akci nebo potkat lidi, které zapojí do svých vlastních projektů.

A díky obnošeným věcem máme i ekologický přesah. Ano, až tak jsme dobří…

Kulturní akce

Kdybychom se v tichosti našich domovů zabývali bezdomoveckou tématikou, nikdo by si nás ani nevšiml. A my chceme být vidět, protože máme co ukázat. Kulturní akce jsou tu pro nás, naše klienty a veřejnost, která má kromě náhodných a nemilých setkání s lidmi bez domova v parcích, tramvajích a na nádražích, jen malou zkušenost s bezdomovectvím. A to nám přijde škoda, protože lidé bez domova dosáhli mistrovství v přežití nehostinných městských podmínek a mohou nám mnoho věcí ukázat z neznámé perspektivy.

Akce

Osvěta fenoménu bezdomovectví

Ve společnosti koluje mnoho stereotypů. Některé škodí míň, některé víc a jiné jsou přímo bariérou mezi lidmi. Zbavovat lidi strachu z osob bez domova je jedním z úkolů, který jsme si dali. Informujeme o lidech bez domova z celého světa na sociálních sítích, kulturních a prodejních akcích a občas si vezmeme na pomoc některého z klientů, aby řekl svůj příběh a ukázal, že být na ulici není o nedostatku charakteru, ale především nedostatku peněz.

Síť spolupráce

Úspěch není v individualismu, ale ve vzájemné pomoci. A to v sociální oblasti platí dvojnásob. Jsme stále ještě nováčci a mnoho věcí nám určitě ještě uniká. Zároveň jsme si na dost jiných věcí museli přijít sami a máme jedinečné zkušenosti. Dát dohromady své síly a zkušenosti jako puzzle a podporovat další projekty a organizace ve vzájemném propojení nám dělá radost a je to jedním z našich cílů.

Pro zaměstnavatele